Šume

Šume su kuća gotovo polovini do sada opisanih vrsta biljaka, životinja i mikroorganizama.

Pod šumskom steljom, korenje drveća je usko povezano sa mrežamastim telom gljiva, koje im pomažu bolje upijanje vode i hranjivih materija iz zemljišta. Podzemne mreže gljiva ujedno omogućavaju drveću da se na neverovatan način međusobno poveže i komunicira.